– Zaman ayırıp, birebir çevrimiçi bağlantıyla, “Nasıl yapıldığının gösterdiği…anlattığı…öğretildiği … sonrasında dostluk ilişkisinin devam ettiği yaklaşık 2,5 – 3 ay süren mentörlük programıdır.

.Zeit ist Geld.
.Time is Gold.
.Vakit Nakittir.
.Время наличными.
.הזמן הוא מזומן.
.الوقت هو النقدية.
时间就是金钱

Önemli olan sonuç ... Zaman var. Kaynak var. Sen ? ..sen neredesin ?